วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555

ข้อมูจาก www.dailynews.co.thสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ติดตามและประเมินสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกของปี 2555 โดยนายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า การส่งออก ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะ ข้าวและ ยางพารา เริ่มได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป รวมทั้งราคาส่งออกที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งขันทำให้ประเทศคู่ค้าที่สำคัญหันไปนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งเมื่อจำแนกเป็นรายสาขา พบว่า ทุกสาขาขยายตัว ยกเว้นสาขาประมง

สาขาพืช ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 4.1 โดยผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และ ผลไม้ เช่น ลำไย เงาะ เป็นต้น ผลผลิตที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี   อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน มังคุด และ สับปะรด ซึ่งผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นตามการขยายพื้นที่เพาะปลูก ภายหลังน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 คลี่คลายลง ประกอบกับแรงจูงใจด้านราคาจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ขณะที่ผล  ผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ทำให้ต้นมันสำปะหลังเจริญเติบโตดี รวมทั้งการระบาดของเพลี้ยแป้งมีน้อย ส่วนผลผลิตผลไม้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการออกดอกและติดผล สำหรับสถานการณ์ด้านราคา

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การดูแลรักษาสับปะรดช่วงตั้งต้นตอนที่2

หลังจากกำจัดวัชพืชในช่วงหน้าแล้งแล้วจากบทความ การดูแลรักษาสับปะรดช่วงตั้งต้นตอนที่1 สับปะรดที่มีการใช้ยากำจัดวัชพืชจะมีอาการซีดใบเหลืองนิดหน่อยแต่อย่าไปตกใจครับอาจจะซีดไปซักระยะหนึ่งพอถึงฤดูฝนสับปะรดจะเริ่มแตกยอดใหม่ช่วงนี้แหละครับเราควรให้ปุ๋ยบำรุงต้นสับปะรดปุ๋ยที่ชาวสวนสับปะรดไร่ม่วงใช้กันคือสูตร 46-0-0 (ปุ๋ยยูเรีย) วิธีการใส่ปุ๋ยไม่ยากครับโรยปุ๋ยบริเวณโคนต้นและกาบใบด้านล้างปริมาณของการใส่ปุ๋ยสับปะรดในแต่ละต้นประมาณ 1 ช้อนแกง/ต้น การใส่ปุ๋ยควรใส่ตอนดินมีความชื้นที่พอเหมาะ(หลังฝนตกได้ยิ่งดีครับ) ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยปกติจะใส่กันประมาณ 2ครั้ง คือช่วงแรกของการตั้งต้นและถัดมาอีก1-2เดือนก็จะใส่ปุ๋ยกันอีกครั้ง แต่ถ้าใครต้องการที่จะทำสับปะรดออกนอกฤดูอันนี้ต้องขยันใส่ปุ๋ยหน่อยครับเพราะต้องเร่งต้นสับปะรดให้โตทันเวลาที่คำนวณไว้ว่าจะให้ออกในเดือนที่เราต้องการถ้าทำได้อย่างที่คำนวณไว้ราคาจะดีมากครับ

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การดูแลรักษาสับปะรดช่วงตั้งต้นตอนที่1

สวัสดีครับชาวสวนสับปะรดและผู้ที่สนใจในการปลูกสับปะรด การปลูกสับปะรดนั้นจริงๆแล้วสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีครับ สับปะรดไร่ม่วงจะนิยมปลูกกันช่วงต้นหนาวถึงปลายฤดูแล้งในฤดูฝนก็ปลูกได้ครับแต่จะเสี่ยงยอดเน่าช่วงฝนตกต่อกันยาวๆ ชาวสวนสับปะรดไร่ม่วงจึงไม่นิยมปลูกกันเท่าใหร่ หลังจากที่ปลูกสับปะรดกันแล้วประมาณ1-2เดือนสับปะรดจะเริ่มตั้งต้น(ความหมายคือสับปะรดจะเริ่มมีรากงอกออกมายึดกับพื้นดินแต่ยังไม่แตกยอดใหม่)

สับปะรดเริ่มตั้งต้น