วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การดูแลรักษาสับปะรดช่วงตั้งต้นตอนที่1

สวัสดีครับชาวสวนสับปะรดและผู้ที่สนใจในการปลูกสับปะรด การปลูกสับปะรดนั้นจริงๆแล้วสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีครับ สับปะรดไร่ม่วงจะนิยมปลูกกันช่วงต้นหนาวถึงปลายฤดูแล้งในฤดูฝนก็ปลูกได้ครับแต่จะเสี่ยงยอดเน่าช่วงฝนตกต่อกันยาวๆ ชาวสวนสับปะรดไร่ม่วงจึงไม่นิยมปลูกกันเท่าใหร่ หลังจากที่ปลูกสับปะรดกันแล้วประมาณ1-2เดือนสับปะรดจะเริ่มตั้งต้น(ความหมายคือสับปะรดจะเริ่มมีรากงอกออกมายึดกับพื้นดินแต่ยังไม่แตกยอดใหม่)

สับปะรดเริ่มตั้งต้น
ในระยะเวลา 1-2เดือนก่อนที่สับปะรดจะตั้งต้นวัชพืชก็จะเริ่มงอกขึ้นมาเราควรกำจัดวัชพืชดังกล่าว การกำจัดวัชพืชนั้นสามารถทำได้หลายวิธีอย่างเช่น ใช้การถอนหญ้า,ดายหญ้า ในบางสวนที่ปลูกเยอะจะนิยมใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชสารเคมีที่ใช้คือ อามีทรีน,อาทราซีน
อามีทรีน
 ชื่อสามัญ : อามีทรีน (ametryn) ............................... 80% WP 
ประโยชน์ : ใช้กำจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้นในไร่(ยาตัวนี้ใช้กำจัดวัชพืชอย่างเดียวใชกับวัชพืชที่โตแล้ว)
อาทราซีน
ชื่อสามัญ : อาทราซีน (atrazine) ............................ 80% WP 
ประโยชน์ : ใช้ก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอกแล้วในระยะเริ่มต้นในไร่(ยาตัวนี้ใช้คุมวัชพืชไม่ให้งอกและกำจัดวัชพืชที่เริ่มงอก)
อามีทรีน+อาทราซีน
 ชื่อสามัญ : อามีทรีน (ametryn) ............................... 40% WP
                   อาทราซีน (atrazine) ............................. 40% WP
ประโยชน์ :ใช้ก่อนวัชพืชงอกและใช้กำจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอก สังเกตุงายๆในทางการค้าจะมีเขียนว่า "คอมบี" ไว้หลังชื่อผลิตภัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น