วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีการและขั้นตอนการปลูกสับปะรดไรม่วง ตอนที่1

สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรวันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกสับปะรดไร่ม่วงกับพี่น้องเกษตรกรชาวสับปะรดที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดที่มีสวนสับปะรดเป็นของตนเอง
สำหรับขั้นตอนและวิธีการที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองครับมาเริ่มกันเลย

  1. การเตรียมดิน
  2. การเตรียมหน่อพันธุ์สับปะรด
การเตรียมดิน
    การเตรียมดินที่จะปลูกสับปะรดนั้นถ้าจะให้ดีต้องมีการไถพรวน 2 รอบ เพราะการไถพรวน 2 รอบจะทำให้ดินที่จะปลูกสับปะรดนั้นแตกเป็นก้อนเล็กๆดังรูป

ดินที่ไถพรวน 2 รอบ

การเตรียมหน่อพันธุ์สับปะรด
    การเตรียมหน่อพันธุ์สับปะรดที่จะปลูกนั้นสามารถแยกออกได้ 2 ประเภท คือ

  1. หน่อพันธุ์ที่แตกออกมาจากต้นที่โดนตัดเอาลูกสับปะรดไปแล้ว หน่อพันธุ์ชนิดนี้จะให้ผลผลิตได้เร็วประมาณ 1 ปีก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้ว ขนาดของหน่อสับปะรดที่เหมาะสมควรมีอายุ 2-3 เดือนขื้นไปครับเพราะไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป 
  2. ยอดจุกของลูกสับปะรดหน่พันธุ์ชนิดนี้ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมมากนักเพราะว่าจะใช้เวลานานกว่าจะให้ผลผลิต จะใช้เเวลา 1ปีครึ่งถึง 2ปี แต่มีข้อดีคือลูกสบปะรดจะสมบูรณ์มากลูกโตน้ำหนักดี
หน่อสับปะรด
ยอดจุกสับปะรด
 สำหรับวิธืการปลูกนั้นเดี๋ยวจะนำมาฝากวันหลังนะครับ

Google+ Badge