วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประวัติความเป็นมาของ สับปะรดไร่ม่วง | Beginning of Raimoung Pineapple

ความเป็นมาของ สับปะรดไร่ม่วง

        เริ่มแรกก็ต้องขอสวัสดีก่อนนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่าถึงความเป็นมาของ สับปะรดไร่ม่วง
การเริ่มต้นของสับปะรดไร่ม่วงได้เกิดขึ้นจากมีบุคคลหนึ่งในหมู่บ้านไร่ม่วงชื่อ นาย แก้ว ศรีกระบุตร ซึ่งตอนนั้น นาย แก้ว ศรีกระบุตร มีอาชีพเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านไร่ม่วง(ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมโนบุเรศบำุรุงการ) มีความชอบในด้านเกษตรกรรม จึงได้เสาะหา พืชพันธุ์ ผลไม้ ชนิดใหม่ๆที่ไม่มีในหมู่บ้านนำมาเพาะปลูกไว้ที่สวนหลังบ้าน และได้สั่งซื้อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียจากภาคตะวันออกของประเทศไทย มาจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนัก ขนส่งมาทางรถไฟ และทางเกวียน จนมาถีงหมู่บ้านการขนส่งจากภาคตะวันออกนั้นสมัยก่อนการเดินทางต้องใช้เวลามากพอสมควรจึงทำให้หน่อของสับปะรดเหี่ยวเฉามากๆเพราะโดนแดดเผาเป็นเวลานาน หลังจากที่ นาย แก้ว ได้รับหน่อสับปะรดจึงรีบนำไปปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านเพราะคิดว่าหน่อสับปะรดจะตาย แต่ไม่ใช่อย่างที่คิด หน่อที่โดนแดดเผาใกล้ตายกลับมีความเจริญงอกงามได้เร็วมากหลังจากที่ปลูกไว้และคอยดูแลประมาณ 1ปี สับปะรดก็เริ่มออกดอกให้ผลผลิต เมื่อได้ชิมรสชาติ สับปะรดมีความหวาน หอม อร่อย และไม่กัดลิ้นเหมือนสับปะรดของภาคตะวันออก หลังจากนั้นจึงได้แจกจ่ายให้คนในหมู่บ้านนำไปทดลองปลูกคนละนิดคนละหน่อยเพาะว่าช่วงแรกๆหน่อของสับปะรดยังมีไม่มากนัก นับจากนั้นจนถึงปัจจุบันสับปะรดไร่ม่วงก็ได้เป็นที่รู้จักของหลายๆคนและติดใจในรสชาติของสับปะรดไร่ม่วง

Google+ Badge