วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีการและขั้นตอนการปลูกสับปะรดไรม่วง ตอนที่2

สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกร บทความนี้จะเล่าต่อจาก วิธีการและขั้นตอนการปลูกสับปะรดไรม่วง ตอนที่1
บทความที่แล้วได้กล่าวถีงวิธีการเตรียมดินและหน่อพันธุ์สับปะรด ในวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการปลูกและอัตราส่วนต่างๆ มาเริ่มกันเลยครับ
  1. การปลูกสับปะรดไร่ม่วงนั้นมีอยู่ 2 แบบ 1)แบบเป็นแปลง 2)แบบเป็นแถว การปลูกที่นิยมกันในปัจจุบันคือการปลูกแบบเป็นแถว สามารถแบ่งย่อยเป็นเดี่ยวและแถวคู่ ข้อดีของการปลูกเป็นแปลงและการปลูกเป็นแถวนั้นมีข้อดีต่างกัน ข้อดีของการปลูกสับปะรดเป็นแปลงจะทำให้ปลูกได้มากกว่าการปลูกสับปะรดเป็นแถวโดยเฉลี่ยต่อไร่ เพราะว่า 1 แปลงนั้นจะปลูกสับปะรด 3-5แถว ส่วนข้อดีของการปลูกเป็นแถวคือเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะทำได้ง่ายกว่าแบบเป็นแปลง
  2. อัตราส่วนการปลูกสับปะรดระหว่างต้นและระหว่างแถว อัตรส่วนการปลูกสับปะรดแบบแถวเดี่ยวระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 30 ฃม. ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 80 ฃม. อัตรส่วนการปลูกสับปะรดแบบแถวคู่ระยะห่างระหว่างต้นและคู่แถวประมาณ 30x40 ฃม. และระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 80 ฃม.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น